Verdensbilleder...
Refleksioner over det relative verdensbillede...
» NYE indlæg...
» ...verdensbilleder
» Perspektiv
» Universelle "kridtstreger"


X-osfære...
Vinkler på tro, tanker og "virkelighed"...
» NYE indlæg...
» Eksistens
» Religion
» Tanker
» Tro
» VirkelighedX-osfære...
...midt mellem tro, tanker - og virkelighed...
Tro og religion...Hvad er forskellene og lighederne mellem religion og tro?

» Troen - og de "religiøse" kanter...


Trosvinkler,  Læreveje & Sociale Platforme (Facebook)
Ideer og inspiration til udvikling af tværkulturelle sociale platforme.

»  Trosvinkler, Læreveje & Sociale Platforme


Trosvinkler (196* - 201*)
...om trosperspektiver,  religion og rummelig spiritualitet...

» Trosvinkler (196* - 201*)
Manipulation - eller selvbedrag?Vi kan kun maipuleres af vores egne illusioner...

» Manipulation og selvbedrag


Drømmene du køber...» Drømmene du køber, har du i dig selv...