X-osfære...Eksosfæren: Atmosfærens yderste lag...

Illustration fra siden "Sjov for alle"