Verdensbilleder…

|

…refleksioner over det relative verdensbillede… …af Ulla Thorup Nielsen…

Den 3-dimensionelle samfundsopfattelse…

december 10th, 2012 at 23:24

Ensidige fokuseringer bliver fejlslagne og vil give trivselsproblemer…

For at sikre en stabil samfundsudvikling bør der altid være et særskilt “rum” for både den åndelige, sociale og fysiske sfære, der har hver sit “sprog” og udtryk – der ikke kan beskrives og erstattes af “sprogene” og udtrykkene fra de andre sfærer.

Men der bør være en erkendelse af de andre sfæres eksistens og betydning for helheden – hos det enkelte menneske, så de forskellige sfærer kan spille konstruktivt sammen på det individuelle plan.

Den åndelige sfære

» Trosperspektiver, religion og rummelig spiritualitet…

Den sociale sfære

» Kompetenceprofil…

» Patientsikkerhed og procedurefejl…

» Handleplaner og pædagogik…

» Kontraktstyring og borgerdannelse…

» Kvindeliv – om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration…

» Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

Den fysiske sfære

» Jobnet…

» Skoler lever ikke op til adgangskrav…

» Planlægning af ældres boforhold – om menneskesyn og boligpolitik…

3-dimensionel udvikling og trivsel

» Sammenhængen mellem ydre pres, indflydelse og trivsel…

» Personlig omstillingsevne

» HELE mennesker har “farver” – og skal “forstås” i 3 dimensioner…

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>