Verdensbilleder…

|

…refleksioner over det relative verdensbillede… …af Ulla Thorup Nielsen…

Kristen bibellæsning, socialt verdensbillede, livsveje og trosperspektiv

september 7th, 2013 at 18:56

Hvis kristendommen og Bibelen skal have et menneskeligt meningsgivende perspektiv, bør der tænkes i tre lag: Et er det bibelske sociale verdensbillede, andet er de forskellige livsveje forskellige sociale positioner / ståsteder giver, og det tredje er trosperspektivet.

Bibelen indeholder et stort og nuanceret persongalleri, hvis forskellige indbyrdes relationer viser hvilke konsekvenser og skæbner, forskellige sociale holdninger og handlinger medfører. Så Bibelen kan læses som et erfaringsmæssigt socialt landkort, der viser de skæbneveje mennesker påfører sig selv og hinanden, alt efter hvordan de agerer overfor hinanden.

De forskellige skæbne- og livsveje medfører også forskellige erfaringer og synsvinkler, som Bibelen også giver et bud på, hvordan de kan tage sig ud.

Både det sociale landkort og de forskellige skæbne- og livsveje, kan der drages paralleller til i verden, som den ser ud nu.

Trosperspektivet? Ja, det ligger på sin vis overordnet både i og uden for Bibelens tekst, som et generelt kristent grundsyn. Kristendommen er jo en social religion, der retter sig mod at skabe bedre vilkår for de, der har det svært. Så trosperspektivet er mest af alt et spørgsmål om, hvorvidt man tror på social tolerance som vejen til en bedre verden.

Så der er både et socialt perspektiv, et individuelt perspektiv og en retningsgivende trosvej at fokusere på. Det er kun i sammenhæng, der kommer nærværende mening i det.

Jeg tror, man skal passe på med at stirre sig blind på det trosmæssige, som noget overmenneskeligt mirakuløst, men i stedet forblive i menneskelig øjenhøjde.

» Den udstødtes lærevej…

» Hvem er forfatteren?

» Healeren Jesus

Andre vinkler: » TROSVINKLER

Den menneskelige vinkel: » Det indre, det ydre – og det hele menneske…

» Personligt omdrejningspunkt og den centrale historie…

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>