Verdensbilleder…

|

…refleksioner over det relative verdensbillede… …af Ulla Thorup Nielsen…

Universel spiritualitet, global socialisering – og individuel integritet

april 15th, 2015 at 2:12

Grundlæggende kan man inddele “verdensbilledet” i tre livssfærer, med hvert sine grundlæggende forskellige “formsprog”. Den bedste måde, at beskrive de forskellige sfærers “formsprog” på, er måske at beskrive, hvilke forskellige horisonter / dimensioner der afgrænser og definerer råderummet indenfor de forskellige sfærer.

Det spirituelle forholder sig til det universelle, som det sociale forholder sig til det globale – og som det fysisk konkrete forholder sig til den individuelle integritet

Hvis man overskrider grænserne og råderummet for de forskellige livssfærer – så nogle af sfærerne bliver “klemte”, opstår der trivselsproblemer på det individuelle og personlige plan.

» Habermas: Kolonialisering af livsverden

» 3-DIMENSIONEL HELHED (1991 – 201*)

Universel spiritualitet
Det, der karakteriserer “formsproget” i sfæren for det spirituelle og åndelige, er, at det ligger udenfor den rationelle og bevidste form for logik og kontrol.

Det er en æstetisk oplevelse af ord, lyd, dufte og billeder – der skaber rummet for spirituelle oplevelser af kreativ, åndelig og trosmæssig karakter.

Men det er nok meget forskelligt hvilken vægtning og kombination af ord, lyd, dufte og billeder, der giver oplevelsen af eksistentiel og universel meningsgivende “fylde” – hos den enkelte.

Vi er jo skruet forskelligt sammen som mennesker – af både sind, intellekt og skind.

Det religiøse, spirituelle og åndelige lader sig ikke definere indenfor sfæren af de sociale strukturer og etik, uden samtidig at miste den universelle “horisont” – og blive “rationaliseret” til noget andet. Det mister sin oprindelig “form”, “betydning” og “fylde”.

» TROSVINKLER (196* – 201*)

» Begrebet: Universalitet

» Kultursociologi & Etisk Ligestilling (1991 – 2015)

Gudstro…
Du holder så krampagtigt fast…

I dit billede – af Gud…

Du går i krig for det…

Du flygter – og frygter for det…

Du argumenterer – og kæmper for det…

Som om Gud forsvandt fra universet – hvis dit billede blev væk?

Hvem skabte hvad og hvem?

Skabte du Gud – med dit billede af Gud?

Eller skabte Gud dig?

Dig og dine evner…

Din evne til at skabe – et billede af Gud…

Din evne til at tro – på dit billede af Gud…

Din evne til at kæmpe – for dit billede af Gud…

Hvem skabte hvad og hvem?

Global socialisering
Det, der karakteriserer “formsproget” i sfæren for de sociale strukturer og etik, er, at det kan defineres og beskrives med intellektuel og rationel logik – og det har dermed sin “horisont” afgrænset til allerede i forvejen kendte sociale kontekster og intellektuelle begreber og definitioner.

I sfæren for de sociale strukturer og etik, hvor det blandt andet handler om at indrette samfundet med lovgivninger, der sikrer tålelige livsvilkår og fredelig sameksistens for og mellem en række forskellige borgere, er det mest et spørgsmål om at definere de sociale strukturer og den fælles etik, der efterlader det nødvendige og realistiske “råderum” – for både det spirituelle og åndelige – og den individuelle integritet på det fysisk konkrete plan.

» Kultursociologi & Etisk Ligestilling (1991 – 2015)

» Videnskab, pseudovidenskab – og pseudovidenskabelig anvendelse af det videnskabelige

» Kultursociologisk ligestilling & Videnskabsetik

Støvbold…
Ordet…

Vendes…

Drejes…

Diskuteres…

Det forbinder…

Mennesker bliver forbundet – af det…

Ordet…

Samtalen – om ordet…

Kampen – om ordet…

Meningen – om ordet…

Ordet…

Hvad nu hvis – det forsvinder?

Er der så noget – der forbinder?

Os?

Du og jeg?

Ordet…

Hvem ejer meningen?

Med ordet…

Om ordet…

Ordet…

Ordet drev det vidt…

Men meningen – den blev slidt…

Gik i opløsning…

Meningen…

Forsvandt…

Nu var der ikke mere – der forbandt?

Menneskene?

Ordet…

Hvis mening forsvandt…

Vendes…

Drejes…

Diskuteres…

Det forbinder…

Mennesker bliver forbundet – af det…

Ordet…

Samtalen – om ordet…

Kampen – om ordet…

Meningen – om ordet…

Ordet…

Individuel integritet
Det, der karakteriserer “formsproget” i sfæren for det fysisk konkrete og materielle, er, at det kan beskrives som noget fysisk synligt og målbart. Det er også i den fysisk konkrete og materielle sfærer, det menneskelige liv i hverdagen udspiller sig som fysisk synlige og målbare aktiviteter.

Den måde man i det generelle samfund definerer de sociale strukturer og den fælles sociale etik – definerer også det individuelle “råderum” – for både det spirituelle og åndelige – og de fysisk konkrete aktivitets- og udtryksmuligheder i hverdagen – og definerer dermed også råderummet for den individuelle integritet.

Hvis råderummet for den individuelle integritet bliver for snævert, vil der opstå trivselsproblemer.

» Specialpædagogikken i etisk perspektiv

» Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne (2002 – 2007)

» Kvindeliv – Om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration (2000)

» Skoler lever ikke op til adgangskrav (1995)

» Sådan informere du alle! – En vejledning i at informere handicappede (1995)

» Planlægning af ældres boforhold i Aalborg kommune – Om menneskesyn og boligpolitik (1991)

» SUNDHEDSPROFILER (1989 – 201*)

» Personlig ledelse & Sundhedsprofiler

CoffeeCup…
CoffeeCup blev en legende – i kredsen.

Et centrum.

Virkede det med CoffeeCup?

Det var nåleøjet – virkede det?

Men hvad var CoffeeCup?

Var CoffeeCup vigtig?

Var CoffeeCup eneste overlevelsesmulighed i verden?

Var CoffeeCup en forelskelse?

Var CoffeeCup en første forelskelse – der gjorde blind?

Udenforstående studerede undrende den hektiske tilbedelse af CoffeeCup.

Hvad skete der dog for de mennesker?

Havde de set et lys – andre ikke kunne se?

Var de forud?

Var de bagud?

Eller var de bare underlige?

CoffeeCup?

NB:
» CoffeeCup er?

» Webdesign

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>