Verdensbilleder…

|

…refleksioner over det relative verdensbillede… …af Ulla Thorup Nielsen…

Den etiske grænse mellem det jordiske og det mentale / åndelige?

maj 27th, 2015 at 23:52

Det meste af det, der går under fællesbetegnelsen religion, personlig udvikling og psykologi, er som udgangspunkt i sig selv ret harmløst. Det er ikke religionerne, koncepterne for personlig udvikling og psykologierne, der i sig selv er problematiske. Det problematiske består i, hvad det bliver brugt til. Og hvad, de enkelte ting bliver brugt til, er grundlæggende en menneskelig etisk problemstilling.

Eksempler på religiøse og åndelige paradigmer defineret som læreveje » Det religiøse og åndelige paradigmeskift

Herunder en række illustrative eksempler på det etiske aspekt i praksis.

Healing og zoneterapi
på et tidspunkt (Midt i 90′erne) gik jeg hos en zoneterapeut, der holdt til et sted i det Nordsjællandske (Det var ude på landet, så der var en pæn transporttid for at komme derop). Det virkede ret godt som afspænding. Men udover at praktisere zoneterapi, så var hun også healer. Den del af det hældte jeg lidt igennem. Jeg har altid haft en stor personlig åbenhed, så hvis det, jeg oplever, er godt, så går jeg ikke så meget op i, hvordan andre er skruet sammen. Og en del af det, der foregik under de her afspændingsseancer, var visualisering.

Det foregik på den måde, at vi talte sammen undervejs, og så med jævne mellemrum, blev man bedt om at lukke øjnene og fortælle hvilke farver man kunne se, at ens organer havde (hjertet, lungerne, nyrerne osv.). Det virkede lidt syret, men det virkede godt nok. Man kunne få et visuelt billede i hovedet, hvor man kunne se farverne på sine organer, og hvordan de skiftede farve fra mørk rød til hvid, efterhånden som seancen med zoneterapi skred frem. Der var en del andre af dem jeg kendte på det tidspunkt, der også gik hos hende damen, og de havde den samme oplevelse.

Og som sagt, så virkede det ret godt. Efter sådan en time var alle muskelinfiltrationer og spændinger (for mit vedkommende mest i nakken og skuldre) helt væk.

Men det fik på et tidspunkt ende. Den healende dame fik et åndeligt trip (?), eller hvad sådan noget nu hedder (?), under en behandling (som så blev min sidste), hvor hun begyndte at rulle helt vildt med øjnene og råbte skyld, skyld, skyld. Jeg blev så forskrækket, at jeg begyndte at tude. Bagefter virkede hun helt rolig, som om hun havde forløst et eller andet? Jeg fik mig selv lempet ud derfra sådan lidt refleksbetinget og bestilte også en ny tid, mens hun på vejen ud mod gadedøren venligt pegede ned på en forlængerledning der lå langs et af fodpanelerne, samtidig med at hun sagde: Se, der er en ledning. Bagefter var jeg noget omtumlet og rystet. Da jeg kom hjem, skrev jeg en venligt brev til damen, hvor jeg aflyste min næste tid og skrev, at det der åndelige trip, hun havde udsat mig for, bare ikke var helt ok med mig. Det havde jeg det ikke så godt med.

Så det fik sin ende. For mit vedkommende. Det ærgrede mig, for det virkede faktisk ret godt. Men hun overskred mine grænser med det der åndelige forløsende (?) trip. Og så måtte jeg jo stoppe med det.

Det var nogle af kollegaerne indenfor det handicappolitiske område, der kendte damen og anbefalede hende. Hun fik hvis sine kunder på denne netværksfacon? Sådan var det vist? Jeg kan dårligt blive ved med at huske det. Det er efterhånden mange år siden.

Mere om » Zoneterapi (Wikipedia)

Mere om » Healing (Wikipedia)

Mere om åndelige udrensninger » Hvorfor støtter folkekirken forfølgelse af mennesker med psykiske lidelser?

Eksempler på religiøse og åndelige paradigmer defineret som læreveje » Det religiøse og åndelige paradigmeskift

Astrologi og tolkningsetik
I en periode (Det må have været omkring 1993 – 98?) fordybede jeg mig i og lærte en del om de forskellige synsvinkler og emner, der eksisterede indenfor det åndelige felt. En af de ting, jeg lærte en del om, var astrologi. Her satte jeg mig på skolebænken på nogle forskellige kurser. Jeg fulgte ikke noget slavisk forløb. En del af det, der foregik på disse kurser, kunne godt virke lidt “kriseramt”, eller hvad vi nu skal kalde det? Så for mig fik det primært karakter af noget grundlæggende lære omkring tolkningsetik og praksisetik, når det gjaldt de åndelige læreveje og værdier.

Det interessante var, at helt forkert var det nu ikke. Så troen på? Om jeg tror, at de mennesker, der har konstrueret den matematiske formel, der kaldes astrologi, har gjort det godt? Ja, det har de da. Helt skævt var det ikke.

Men! Dermed ikke sagt at det er anvendeligt til andet og mere end at beskrive en personlig profil, som mennesker kan bruge til at tænke over.

Jeg fik på et tidspunkt den tanke, at hvis man gav alle det samme horoskop, som de kunne bruge til at tænke over i relation til deres individuelle liv, så ville de måske godt kunne bruge det samme horoskop som udgangspunkt og nå frem til vidt forskellige erkendelser på det konkrete plan? Bare aldrig de sammenlignede deres horoskoper med andres og diskuterede begreberne og ordene med nogen?

Det var en lærerig periode, dengang jeg studerede en del af de ting, der foregik indenfor det åndelige felt. Meget af det har jeg glemt igen. Det er efterhånden en del år siden. Det mest lærerige for mit vedkommende var nu også, at jeg fik et afklaret forhold til tolkningsetik og praksisetik. Hver ting til rette tid, sted og sammenhæng.

Uddybende beskrivelse og eksempler » Astrologi

Eksempler på religiøse og åndelige paradigmer defineret som læreveje » Det religiøse og åndelige paradigmeskift

Karma og jordisk helgenstatus?
På et tidspunkt for nogle år tilbage mødte jeg en Hare Krishna munk på gaden. Jeg kan ikke længere huske hvor og hvornår. Amagerbrogade måske? Det er efterhånden længe siden. Han stoppede mig og spurgte, om jeg var lærer, for jeg virkede som en lærd person. Det svarede jeg nej til, for det var og er jeg jo ikke. (Set i bakspejlet kunne jeg måske godt have sagt ja? For jeg har jo måttet bruge en hel del af mit liv på at opdrage mennesker til at opføre sig noget mere menneskelig civiliseret (om ikke andet så overfor mig)). Jeg kan ikke længere huske, hvordan samtalen med Hare Krishna munken forløb, udover at jeg fik en velsignelse (?) med på vejen, og fik at vide at jeg virkede til at være en lærd person med høj karma. Det var ikke første gang, jeg havde hørt den med høj karma. Det tog og tager jeg nu ikke så tungt. Eller hvad man nu skal kalde det?

Nu er de munke og østerlandske mennesker, der tror på det med karma, som ofte fredsommelige mennesker. De tror det, de tror. Men de gør ingen noget ondt. Så fred med det.

Og hvem ved, måske er det at have høj karma i “virkeligheden” det samme som, at man ikke opfatter udvikling i åndelig forstand, som noget der har direkte sammenhæng med social status i jordisk forstand?

Uddybende eksempler » Reinkarnation & Karma

Mere om » Hare Krishna (Wikipedia)

Eksempler på religiøse og åndelige paradigmer defineret som læreveje » Det religiøse og åndelige paradigmeskift

Gråzonen mellem religion og psykologi
Det vrimler med personlighedstests og kurser i personlig udvikling. Det er efterhånden blevet et must og krav indenfor mange områder af arbejdslivet.

Men hvor går grænsen mellem det religiøse, det psykologiske og det psykologisk manipulerende?

Når man tager værdierne fra det mentale / åndelige / spirituelle / kreative univers – og omsætter dem til sociale styringsredskaber, så får man nogle redskaber til at kontrollere og effektivisere andre ved at “trykke på” deres positive livsværdier og selvopfattelse. Så denne gråzone problematik må mest siges at være af menneskelig etisk karakter.

Se uddybende eksempler » Det universelle sprog, der definerer det gode?

Og flere eksempler her » New Age

Eksempler på religiøse og åndelige paradigmer defineret som læreveje » Det religiøse og åndelige paradigmeskift

En af dem, der har været ude med en kritik af denne gråzone, er antropologen Kirsten Marie Bovbjerg.

» Selvets disciplinering – en ny pagt i arbejdslivet, af Kirsten Marie Bovbjerg

» En ny arbejdsetik under følsomhedens regime, af Kirsten Marie Bovbjerg

Den etiske grænse mellem det jordiske og det mentale / åndelige?
Hvornår er mennesker højest åndeligt udviklet?

Når de tror, at de er jordiske helgener? Eller når de ikke laver en direkte kobling og oversættelse mellem åndelige hierarkier og jordiske hierarkier?

Personligt så er det overmenneskelige og overjordiske ikke noget for mig. Og sådan er jeg skruet sammen som menneske.

Eksempler på religiøse og åndelige paradigmer defineret som læreveje » Det religiøse og åndelige paradigmeskift

» KOMPETENCE CV

» Kaospilotens ABC (1991 – 2015)

» Koordinerende krykker & Fællessproglige referencer: Hjernes lagerstyring og hukommelseskapacitet

Hvordan andre har det med det? Ja som udgangspunkt er det jo en fri verden, vi lever i. Så det, der er afgørende set ud fra en etisk vinkel, er, at det er et frivilligt valg for den enkelte, i hvilken udstrækning man vil involveres i sammenhænge, der dyrker mentale og åndelige væksthierarkier som en vej til at opnå jordisk hierarkisk status.

» Det religiøse og åndelige paradigmeskift

» Hvad repræsenterer det sociale grundlag for mentale og åndelig frihed i det tværkulturelle samfund?

» Sammenspillet mellem menneskelig etik og lovgivning

» Universel spiritualitet, global socialisering – og individuel integritet (1991 – 2015)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>