Verdensbilleder…

|

…refleksioner over det relative verdensbillede… …af Ulla Thorup Nielsen…

Om mig…

RESUMÉ

KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF KULTUREN

Hvad er sprog, kaos og sammenhængskraft?
Jeg har en høj IQ – og har dermed den analytiske evne til at se mønstre i det komplekse og kan forholde mig til flere forskellige synsvinkler på en gang (Eksempler: Kultur, trivsel og organisationsudvikling 1983 – 2014)

Jeg er født og opvokset på landet i det nordjyske som barn af forældre med 7 års skolegang – og var dermed født med nødvendigheden af at skulle lære at forholde mig til – og agere i relation til flere forskellige sociale miljøer og sammenhænge, med hver deres forskellige og ofte modsatrettede meninger om livet, verden og andre mennesker (Eksempler: Diagnoser og tankesystemer)

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA.

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere (Eksempler: Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007)

Som aktiv debattør, skribent, alsidig bloglæser og kommentator har jeg træning i at se, definere og beskrive de overordnede sammenhænge og konfliktområder indenfor tværkulturelle problemstillinger, som: Religion, tro, kulturdannelse, social marginalisering, minoritetsdannelse, social sammenhængskraft og sammenhængen mellem menneskesyn og sundhedsprofiler (Eksempler: Paradigmeskift på tværs af kulturen)

Min akademiske uddannelse har jeg løbende suppleret med en række praktisk rettede kurser, indenfor blandt andet psykologi, personlig ledelse, sprog, kommunikation og IT – alt efter, hvad der har været behov for i relation til de problemstillinger, som jeg har mødt på og været nødt til at finde løsninger på (Oversigt: Uddannelse og kurser)

Mine kreative færdigheder og interesser har jeg dyrket og udviklet løbende – fra barn af.

Om kompetenceprofilen
Min kompetenceprofil er lavet med det formål, at give en sammenfattende beskrivelse af den viden og erfaring jeg kan trække på – og de overordnede referencerammer jeg kan spille sammen med – ved opgaveløsninger.

CV’et er lavet i seks dele: Personlighed, læring og personlig ledelse; Erhvervsrettede grundkompetencer; Udviklingskompetencer; Praksiserfaring; Sprog, metodiske færdigheder og teoretiske referencerammer; Anden viden og erfaring.

Der er lavet en uddybende online beskrivelse med konkrete eksempler til hver del – og så er det op til den enkelte, hvor meget der er brug for at dykke ned i detaljerne.

» KOMPETENCE CV

» Paradigmeskift på tværs af kulturen

» Undervisning og læring på tværs af kulturen

» Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007

» Kultur, trivsel og organisationsudvikling 1983 – 2014

Comments are closed.